Self Care Vacation

נרקמה עבורך חופשה שמהותה חקירת ההנאה הגולמית הבלתי מתנצלת, ההזדמנות המושלמת עבורך לפנק את עצמך, להטעין מצברים, לאכול טוב, להתאמן, לעשות קניות איכותיות ובעיקר למלא את עצמך בהרבה אנרגיות וחוויות. לצד נשים עוצמתיות אחרות. וזו המהות האמיתית של החופשה:

קבוצה איכותית של נשים כדמותך.